W związku z pojawieniem się na obszarze części powiatu kamiennogórskiego w dużej ilości much mogących być wektorem przenoszącym choroby PPIS w Kamiennej Górze przypomina o szczególnie skrupulatnym przestrzeganiu zasad higieny polegających na:

 

  • ochronie żywności przed kontaktem z muchami
  • utrzymywaniu w czystości naczyń, sprzętów kuchennych i samej kuchni
  • niepozostawianiu resztek jedzenia – wabią muchy
  • częstym myciu rąk szczególnie przed przystąpieniem do przygotowywania  posiłków
  • stosowaniu środków tępiących muchy i je odstraszających
  • stosowaniu w otwartych oknach szczególnie w kuchni siatek przeciw owadom
  • ograniczeniu otwierania niezabezpieczonych drzwi i okien