PPIS w Kamiennej Górze zaprasza pracodawców i pracowników do zapoznania się z kampanią informacyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pod tytułem „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Jednocześnie PPIS w Kamiennej Górze zachęca do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk i zaprasza do składania wniosków w ramach kolejnej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP. W edycji tej – przypadającej na lata 2014-2015 – nagrody zostaną przyznane przedsiębiorcom lub organizacjom, które wyróżniają się skutecznością w zakresie oceny, eliminowania lub ograniczania stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w pracy.

Więcej informacji na stronie: stres.ciop.pl

plakat akcji Stres w pracy? Nie, dziękuję!
plakat akcji Stres w pracy? Nie, dziękuję!