PPIS w Kamiennej Górze zaprasza pracodawców i pracowników do zapoznania się z kampanią informacyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą", która będzie realizowana w latach 2018-2019.PPIS w Kamiennej Górze zaprasza pracodawców i pracowników do zapoznania się z kampanią informacyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą", która będzie realizowana w latach 2018-2019.


Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Więcej informacji na stronie: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns