PPIS w Kamiennej Górze w nawiązaniu do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętych na 89 posiedzeniu Komisji w dniu 04.07.2018r., przedstawia komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych  w UE lub znajdujących się projektach dyrektyw.

 

Kliknij aby przejść na stronę z komunikatami