logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy opublikował komunikat VVI dotyczące wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE.