Zachęcamy do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną. Ulotka dotyczy zasad bezpiecznego zachowania w kontaktach z żywnością.

 

bezpieczniejsza żywność