W piątek (17 listopada) rozpoczęła się kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS "Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)" promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu

 

#mamczasrozmawiac

#mamczasrozmawiac