punkt informacyjny w Zespoke Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

W piątek- 01 grudnia 2017 roku- pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamiennej Górze, wspólnie z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, zorganizowali punkt informacyjny na temat profilaktyki HIV/ AIDS dla młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

 

W czasie akcji pod hasłem ”Mam czas rozmawiać” upowszechniano wiedzę o wirusie i chorobie, podkreślano, że Światowy Dzień AIDS to okazja, by zrobić test w kierunku HIV.

Zainteresowani uczniowie otrzymali różnorodne broszury. Nowością w tym roku były „Mini rozmówki rodzinne”. Najbardziej uczniom podobały się podkładki pod kubki i zakładki do książek, na których umieszczono wiadomości na temat telefonu zaufania HIV/AIDS, poradni internetowej HIV/AIDS oraz informacje, gdzie można znaleźć adresy bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV.

Ponadto przygotowano dla uczniów ulotki z wykazem najbliższych punktów konsultacyjno- diagnostycznych (PKD) , w których można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania test na HIV, a także zasięgnąć rady specjalisty.

punkt informacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze