szkolenie

W dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się szkolenie pielęgniarek szczepiących . W szkoleniu uczestniczyło 10 pielęgniarek powiatu kamiennogórskiego.

 

W pierwszej części szkolenia, prowadzonej przez Renatę Kalitę,  omówiono programy i interwencje nieprogramowe (akcje) realizowane przez Inspekcję Sanitarną w roku 2018

Promocja zdrowia realizowana jest w oparciu o „Narodowy Program  Zdrowia 2016-2020”

Omówiono min. ogólnopolską kampanię społeczną „Mam czas rozmawiać” promującą dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Przekazano pielęgniarkom aktualne wykazy punktów anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV do wyeksponowania w placówkach służby zdrowia.

Poproszono pielęgniarki o włączenie się do akcji informacyjnej „Zaszczep  się wiedzą” i działań promujących szczepienia. Poinformowano o możliwości pobrania bajki edukacyjnej pt. „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”, którą w wersji elektronicznej można pobrać darmowo ze strony akcji , pod hasłem http://zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dladzieci/

Pani Teresa Stańko (Sekcja Epidemiologii) przeprowadziła   naradę dla pielęgniarek szczepiących dotyczącą sprawozdawczości i analizy wykonawstwa szczepień ochronnych za rok 2017 oraz wytycznych na rok 2018