Światowy Dzień Rzucania Palenia

„Światowy Dzień Rzucania Palenia” 15 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze„Światowy Dzień Rzucania Palenia” 15 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

 

W tegorocznym „Światowym Dniu Rzucania Palenia”, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,  Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamiennej Górze wraz z Pielęgniarką szkolną  przeprowadzili bezpłatnie pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń za pomocą smokerlyzera. Rozdano  materiały oświatowo-zdrowotne  oraz udzielono porad z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Przekonywano osoby palące, że warto rzucić palenie. Informowano  o metodach rzucenia palenia oraz o możliwości szukania różnych form wsparcia (telefoniczna poradnia Pomocy Palącym, strona www.jakrzucicpalenie.pl   , portale społecznościowe, Punkt Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, lekarze, pielęgniarki.) . W czasie rozmów podkreślano, że dzieci powinny być bezwzględnie chronione przed dymem tytoniowym  (od momentu poczęcia). Dzieci te rodzą się zawsze mniejsze, gorzej przygotowane do życia, obciążone ryzykiem wielu schorzeń wynikających z palenia, takich jak nowotwory i astma. Podkreślano również, że gdy ktoś z rodziny pali papierosy w domu, stanowi to dodatkową ekspozycję na dym tytoniowy poprzez wymuszone bierne palenie matki.

Dodatkowo  udzielano instruktaży na temat profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych . Chętni uczniowie  demonstrowali upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu i środków odurzających za pomocą alkogogli i narkogogli.  

Punkt informacyjno-edukacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Renata Kalita