logo programu Trzymaj Formę

We wrześniu 2018 roku rozpoczęła się XIII edycja programu promującego racjonalne żywienie i aktywność fizyczną „Trzymaj formę!” (2018/2019). W powiecie kamiennogórskim do udziału w programie zgłosiło się 5 szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

I. Cel główny programu

Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

II. Cele szczegółowe

 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywnośći fizycznej dla organizmu człowieka

 • kształtowanie postaw i zachowań zwiazanych z prawidłowym żywieniem , odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną

 • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich

III. Adresaci programu

 • uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy III)

 • uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII)

 • rodzice i opiekunowie uczniów

IV. Uczestnicy programu

 • dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna

 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

 • władze lokalne

V. Czas trwania programu

 • XIII edycja - rok szkolny 2018/2019

 • XIV edycja - rok szkolny 2019/2020

 • XV edycja -rok szkolny 2020/2021

VI. Organizatorzy programu:

 • Główny Inspektorat Sanitarny

 • Polska Federacja Producentów Żywności

VII. Współorganizator:

 • Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

VIII. Koordynatorzy programu

 • Poziom wojewódzki: wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne

 • Poziom powiatowy:powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne

 • Poziom szkolny-dyrekcje szkół

IX. Partnerzy i patroni programu:

Partner

 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Patroni :

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH

 • Minister Edukacji Narodowej

 • Minister Zdrowia

 • Minister Sportu i Turystyki

 • Federacja Konsumentów

 • Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dra med. Aleksandra szczygła

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

X. Materiały i pomoce programowe

 • Poradnik dla szkolnych koordynatorów programu

 • Scenariusze zajęć

 • Broszura dla młodzieży dotyczaca zbilansowanej diety i znaczenia aktywnosci fizycznej

 • Plakat Talerz Zdrowia

 • Ulotka dla rodzicow

 • Internetowa interaktywna strona edukacyjna (tresci programowe, informowanie o znakowaniu żywnośći) – www.trzymajforme.pl

Metoda realizacji programu w szkole
Zalecaną metodą realizacji programu jest metoda projektu

XI Treści programowe

Żywienie mlodzieży – zbilansowana dieta

 • Talerz zdrowia – grupy produktów i ich rola w codziennej diecie

 • Rozkład posiłków w ciągu dnia

 • Rola podstawowych składników odżywczych

 • Wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych:
  – dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży
  – zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
  – alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej
  – zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem:
  a/ nadwaga i otyłość
  b/ niedobór masy ciała
  c/ anoreksja, bulimia

Aktywność fizyczna

 • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

 • Przykłady ćwiczeń z omówieniem metodycznym

Wybrane elementy edukacji konsumenckiej

 • Prawa konsumenta

 • Znakowanie produktów żywnościowych

 • Zagadnienia dotyczące ograniczenia marnowania żywności

 • Zagadnienia dotyczące prawidlowego postępowania z żywnością