Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Informacje dla osób potrzebujących pomocy podczas kwarantanny , w tym w szczególności podstawowej pomocy żywnościowej, można uzyskać we właściwych ośrodkach pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy rodzinie:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

Aleja Wojska Polskiego 1

58-400 Kamienna Góra

tel. 664 437 564 (codziennie od godz. 7:30 do godziny 19:00

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleja Wojska Polskiego 10 b

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 610 62 52

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 4 b

58-410 Marciszów

tel. 75 74 10 652

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Sienkiewicza 6a

58-400 Kamienna Góra

tel. 668425 897

W PCPR Zespół ds. Interwencji Kryzysowej zajmuje się pomocą doraźną (natychmiastową). Udziela wsparcia osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej - ofiarom przemocy- kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.