para uśmiechniętych seniorów wskazuje na napis Najlepsze życzenia dla naszych seniorów

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:

1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Europejski Dzień Osób Starszych lub Europejski Dzień Seniora-20 października oraz Ogólnopolski Dzień Seniora 14 listopada.

Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba ta podwoi się do 2025 roku. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będzie żyło blisko 2 miliardów ludzi po 60 roku życia. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.

W ostatnich latach narasta problem dyskryminacji osób starszych. Niestety, starość postrzegana jest stereotypowo jako etap życia pełen bólu, chorób, braku samodzielności i cierpienia. Osoby starsze z uwagi na bogate doświadczenie zawodowe oraz życiowe odgrywają jednak ważną rolę w społeczeństwie zarówno na rynku pracy jak również poprzez wspieranie w rozwoju osobistym, rodzinnym i zawodowym młodszych pokoleń. Nie stać nas na to, aby marnować potencjał osób w tym wieku.

W związku z obchodzonym świętem Seniorów, życzymy wszystkim Seniorom życzliwych i otwartych przyjaciół, a także realizowania swoich marzeń i ukrytych pasji. Wasza późna dojrzałość, bogata w doświadczenia młodości, niech będzie czasem radości i spełnienia.