Warszawa, 23 lutego 2020 r.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) - aktualizacja

Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny, lotnisko Wuhan Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia, a rygorystyczne kontrole wyjazdowe zostały wprowadzone w wielu dużych miastach w prowincji Hubei. Na dzień 24 stycznia 2020 r. cały transport publiczny został zawieszony w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 miliona ludzi. Chińscy touroperatorzy odwołali wszystkie wycieczki grupowe i czasowo wstrzymali sprzedaż biletów lotniczych i pakietów hotelowych. 26 stycznia władze zarządziły tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami w całych Chinach.

 

W związku z ogniskami COVID-19 w północnych Włoszech, rząd włoski wydał dekret, na mocy którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej.
W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych oraz szkoły.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch
(w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

 

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.

 

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 23 lutego 2020 r. odnotowano 78 833 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 2 463 zgony (3,1%) (Tab.1).

Według stanu na 23 lutego 2020 r. zgłoszono 2 463 zgony z Chin(2 443), Hongkongu (2), Iranu (5), Korei Południowej (5), Włoch (2) , pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (2), Tajwanu (1), Filipin (1), Japonii (1) i Francji (1).

 

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 23 lutego 2020 r.

 

Continent 

Country / Territory / Area

Confirmed cases

Deaths 

Comments

Asia

 

78009

2458

 

Asia

China

77035

2445

Including 64084 cases from Hubei povince

Asia

Republic of Korea

602

5

 

Asia

Japan

132

1

 

Asia

singapore

89

0

 

Asia

Thailand

35

0

 

Asia

Iran  (Islamic Republic of)

28

5

 

Asia

Taiwan

26

1

 

Asia

Malaysia

22

0

 

Asia

Vietnam

16

0

 

Asia

United Arab Emirates

13

0

 

Asia

Philippines

3

1

 

Asia

India

3

0

 

Asia

Cambodia

1

0

 

Asia

Lebanon

1

0

 

Asia

Israel

1

0

 

Asia

Nepal

1

0

 

Asia

Sri Lanka

1

0

 

Other

 

634

2

 

Other

Cases on an international conveyance Japan

634

2

 

Europe

 

123

3

 

Europe

Italy

79

2

 

Europe

Germany

16

0

 

Europe

France

12

1

 

Europe

United Kingdom

9

0

 

Europe

Spain

2

0

 

Europe

Russia

2

0

 

Europe

Sweden

1

0

 

Europe

Finland

1

0

 

Europe

Belgium

1

0

 

America

 

44

0

 

America

United States of America

35

0

 

America

Canada

9

0

 

Oceania

 

22

0

 

Oceania

Australia

22

0

 

Africa

 

1

0

 

Africa

Egypt

1

0

 
 

Total

78833

2463

 

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 23 lutego 2020 r.

2020 02 26 kw mapa 

 

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

 

Zgodnie z danymi WHO z dnia 12 lutego 2020, u 18 % potwierdzonych przypadków wystąpiła ciężka postać choroby. Wszystkie przypadki pochodziły z obszaru Chin.

 

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

 

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

 

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zakażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary, w których podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa miedzy ludźmi.

 

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,

  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,

  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,

  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,

  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk - ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

 

 

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl ) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie bezzwłocznie telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie, co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

 

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.