Kontakt tel. 75 64 50 156

Zadania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

 

  • uzgadnianie projektów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych,
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  • opiniowanie lokalizacji nowobudowanych i modernizowanych obiektów pod względem wymagań higieniczno sanitarnych,
  • nadzór nad zastosowaniem właściwych materiałów i technologii pod względem wymagań higieniczno sanitarnych,
  • przeprowadzenie kontroli obiektów w trakcie ich budowy lub modernizacji,
  • uczestniczenie w odbiorach końcowych inwestycji,
  • uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych,
  • udzielanie konsultacji i porad osobom i instytucjom w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.