Kontakt tel. 75 64 50 153

Sekcja Poboru Prób pobiera i dostarcza próby do badania w laboratoriach innych Powiatowych Stacji wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zajmuje się również wydawaniem orzeczeń na podstawie wyników badań.