Kontakt tel. 75 64 50 149

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:

  • nadzór bieżący nad wszystkimi placówkami oświatowo- wychowawczymi (placówki stałe i sezonowe),