Kontakt tel. 75 64 50 146

Zadania Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku:

  • nadzór sanitarny nad zakładami produkującymi żywność oraz wprowadzającymi ją do obrotu,
  • nadzór nad środkami transportu, kosmetykami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
  • kontrola przestrzegania wymagań sanitarno- higienicznych w placówkach żywieniowo- żywnościowych,
  • pobieranie próbek żywności oraz pobór próbek sanitarnych do badań.