Kontakt tel. 75 64 50 158 

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości należy:

  • zarządzanie programem auditów wewnętrznych;
  • utrzymanie i doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością we wszystkich komórkach organizacyjnych wg norm:
    - PN-EN ISO 9001,
    - PN-EN ISO 17020;
  • aktualizacja dokumentacji systemowej i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawnych oraz zmian organizacyjnych i personalnych, zmian metod i procedur kontroli;
  • nadzorowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.